Energiberegning

Energiberegning

En energirammeberegning er en forudsætning for at få udstedt en byggetilladelse.

Ud fra tegninger og beskrivelser af huset fortæller energirammeberegningen om, hvorvidt huset overholder de gældende krav til energiforbruget i henhold til bygningsreglementet.

Prisen for en energirammeberegning på et normalt hus er 4.000,00 kr. (ekskl. moms).

Energimærke